FR | DE
Konferenzzyklus slide
18/11 - 08/06
Kulturgeschicht Lëtzebuerg vun de 50er Jore bis haut
Konferenzzyklus slide
16/12 | 19h
"Lëtzebuerg op d'Weltkaart setzen": Kulturpolitik vum nation-building zum nation branding - Fabio Spirinelli
WauweSlide
10/01 | 20h
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern
Contact
1, place Marie-Adélaïde L-9063 Ettelbruck
Tél : +352 26 81 21-1mail@cape.lu